Deze week een casus van Karin Klaver en Melanie Ruijgh over de website die zij hebben ontwikkeld in het kader van de iMinor:Educatief Multimediaal Ontwikkelaar.

Het product genaamd English for Real is een interactieve website voor Engelse taalleerders gebaseerd op het Task Based Language Learning principe.

De website biedt taalleerders de mogelijkheid om via drie verschillende stappen een specifieke taak uit te voeren waarbij vocabulaire, zinnen en grammatica aangeboden worden.  

De grammatica wordt aangeboden aan de hand van Powtoon met daarin een karakter genaamd Miss Grammy. Hiermee wordt grammatica op een speelse manier aangeboden zodat het aansluit op de belevingswereld van de taalleerders. Powtoon is een ICT tool waarmee je geanimeerde video’s kunt creëeren. 

Voor het aanbieden van de vocabulaire hebben wij gekozen voor de plug-in H5P. Met H5P hebben wij o.a. interactieve quizzes ontworpen waarbij de taalleerders in aanraking komen met de vocabulaire van de betreffende taak. Zoals drag and drop spelletjes. 

Taalleerders kunnen hier zowel op school als thuis mee aan de slag. De website kan gebruikt worden als toevoeging op de leergang, maar kan ook dienen als verdiepingsmateriaal voor de snelle leerling. Daarmee is de website een goed voorbeeld van Blended Learning

Voordat we het eindproduct op konden leveren, moest het eerst getest worden bij de doelgroep op de test school. De leerlingen zijn op de iPad aan de slag gegaan met de website. 

Tijdens het testen hebben de leerlingen de taken doorlopen en alle quizzes uitgeprobeerd. Ook hebben de leerlingen de video’s bekeken en konden wij pijlen of het hun aansprak. Naar aanleiding van het testen kwamen een aantal zaken aan het licht, die aangepast moesten worden. 

Vervolgens zijn wij nog eens naar de test school geweest om de website opnieuw te testen met de doelgroep. Hieruit kwamen verder geen verbeterpunten naar voren en was de website klaar om opgeleverd te worden! 

Dus, ben je bezig met het ‘bouwen’ van je eigen website, game of andere ICT tool – wees niet bang en experimenteer er op los! It’s REALly worth it! 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *