Weektaaksysteem programmeren

Door Willem Zijlstra & Fokje Jonkman:
Voor de Minor 3 hebben wij een onderzoek gedaan naar het inzetten van ICT bij het werken met dagtaken in het basisonderwijs. Hiervoor hebben wij ons verdiept in de theorie die daarbij komt kijken, maar nog meer in het programmeren van zulke ICT programma’s.
Via Age Wesselius zijn wij, nadat we wisten wat we ongeveer wilden gaan doen, bij het InnovationLab terecht gekomen. Hier werd de iMinor aangeboden en vermengd met de Minor 3 van de pabo. In deze iMinor is het de bedoeling om zelf iets te gaan ontwerpen en maken wat onze opdrachtgevers (leerkrachten van groep 5) konden gaan gebruiken in hun dagelijkse werkzaamheden. De opdracht van die opdrachtgevers was het maken van een systeem waarmee je vlot dagtaken kunt maken voor alle kinderen in je klas en hierbij moest ook rekening gehouden worden met de niveauverschillen (zorg-basis-plus) bij vakken als rekenen, spelling en taal. Dit leek ons erg interessant en hiervoor hebben wij alles in kaart gebracht op het gebied van eisen. De leerkrachten hadden bepaalde eisen waar het product aan moest voldoen en hier hebben wij theorie over opgezocht en over nagedacht.
Verder zijn wij ons natuurlijk gaan verdiepen in het programmeren zelf. Hierbij kregen we een geweldige begeleiding, waardoor wij ons zelfstandig in enkele programmeertalen (HTML, CSS, PHP, MySQL, Javascript) konden verdiepen, zonder daar ook maar cursussen voor te hoeven volgen. Nadat wij dit onder de knie hadden, zijn wij ons gaan richten op het ontwerpen van een prototype wat we in overleg met de opdrachtgevers hebben vormgegeven. Uiteindelijk hebben wij een werkend prototype gemaakt waar leerlingen in opgeslagen, gewijzigd en verwijderd kunnen worden. Hierbij kan voor de vakken rekenen, spelling en taal aangegeven worden hoe goed de kinderen hierin zijn.
Om een dagtaak te maken, hebben wij een pagina gemaakt waarbij een dag aangemaakt kan worden waarbij bepaalde afspraken, klaartaken of bijzonderheden aan gekoppeld kunnen worden. Aan deze dag kunnen vervolgens activiteiten toegevoegd worden door aan te geven welk vak en welke les het is, met daarbij de opdrachten en taken die kinderen moeten maken op alle drie de niveaus (zorg-basis-plus) voor de vakken rekenen, spelling en taal. Als dit allemaal gedaan is, kan het systeem alle niveauverschillen van de leerlingen koppelen aan de opdrachten. Dus een kind wat op rekenen zorg nodig heeft, krijgt die opdrachten op zijn dagtaak, terwijl hij op spelling bijvoorbeeld basis is en op taal plus. Zo weet elk kind wat het moet doen voor die vakken en werkt zo op zijn eigen niveau. Deze dagtaken zijn per kind te printen en bevatten een stukje evaluatie aan de hand van smileys bij elke activiteit.
Wij hebben in het afgelopen half jaar erg veel geleerd en gedaan, maar zijn blij dat we dit hebben kunnen realiseren. Het maken van een eigen website was bij ons niet bekend en wij hebben in een korte tijd erg veel geleerd, wat we mee kunnen nemen naar ons werkveld. We kunnen het systeem zelf bijvoorbeeld gebruiken bij onze eigen klas, wanneer we dit nodig vinden, of kunnen kinderen of collega’s begeleiden in hun eerste stappen naar het leren van programmeren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *