Weekendagenda week 13

Weekendagenda week 13

Leestip: Tips voor het maken van instructiefilmpjes! De deelnemende scholen aan het experiment Leerlingen voor Leerlingen hebben ruim 1.300 filmpjes geproduceerd. Deze filmpjes zijn gemaakt door leerlingen in de bovenbouw voor alle vakken in de onderbouw van het voorgezet onderwijs, voor alle onderwijssoorten.